WIOSENNY TURNIEJ SIATKARSKI AMATORÓW 11.06.2022

Komunikat organizacyjny

WIOSENNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW

 

 1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „LAS pod DALINEM”

 1. TERMINY:
 2. 18.05. – 06.06.2022r. Przyjmowanie zgłoszeń
 3. 08.06.2022r. Losowanie grup
 4. 11.06.2022r. Turniej

– godz. 8:30 weryfikacja drużyn

– godz. 9.00 rozpoczęcie gier

– godz. 17:00 zakończenie turnieju

III. MIEJSCE:

Hala sportowo widowiskowa na Zarabiu w Myślenicach ul. Zdrojowa 9

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. Do turnieju można zgłosić zespół składający się z zawodników amatorsko grających w siatkówkę (kobiet i mężczyzn). Na boisku w trakcie gry muszą znajdować się min. 2 kobiety i min. 2 mężczyzn.
 3. W drużynie może być zgłoszonych w sumie maksymalnie dwóch zawodników, którzy aktualnie grają w ligach MZPS i innych okręgowych związków Piłki Siatkowej
 4. Nie dopuszcza się do gry zawodników grających w ligach prowadzonych przez PZPS.
 5. Przed przystąpieniem do rozgrywek, w dniu turnieju, kapitanowie poszczególnych drużyn muszą złożyć odpowiednio wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1) do organizatora turnieju
 6. O akceptacji zgłoszenia danej drużyny do turnieju będzie decydowała kolejność przesłanego kompletnego zgłoszenia, które musi zawierać:

– nazwę drużyny,

– imię i nazwisko kapitana drużyny,

– potwierdzenie dokonania wpłaty wpisowego (wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się drużyny z turnieju)

Zgłoszenie należy dokonać wysyłając wiadomość ze strony www.facebook.com/laspoddalinem zawierającą w/w informacje.

 1. USTALENIA ORGANIZACYJNE:
 2. Wpisowe wynosi 270 zł od zespołu płatne przelewem na konto Organizatora:

BGŻBNP  05 1600 1462 1830 7036 7000 0001

 1. Organizator zapewnia wodę do picia.
 2. Organizator zapewnia piłki do gry i rozgrzewki.
 3. Turniej jest przewidziany dla maksymalnie 12 drużyn.

– Planowany jest podział drużyn na cztery trzy zespołowe grupy, gdzie walka będzie toczyła się systemem każdy z każdym. Następnie do ćwierć finałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, gdzie systemem pucharowym wyłonione zostaną zespoły, które zajmą miejsca 1-8 w turnieju. Zespoły z trzecich miejsc w grupach, zagrają systemem każdy z każdym, o miejsca 9-12 w turnieju . Każdy zespół rozegra w turnieju pięć meczy.

– W grupach rozgrywane będą mecze składające się z dwóch setów, grane do 20 zdobytych punktów (bez przewag).

– w rozgrywkach pucharowych gra będzie toczyła się do dwóch wygranych setów, z tym ze dwa pierwsze sety rozgrywane będą na zasadach jw., natomiast ewentualny trzeci set to tie-break grany do 15 zdobytych punktów (z przewagami)

UWAGA: Wiążący harmonogram gier w turnieju, oraz zasady rozgrywania meczy, zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeniowej (jest to ściśle uzależnione od ilości zakwalifikowanych do turnieju drużyn)

 1. Mecze rozgrywane będą równolegle na trzech boiskach.
 2. Wszelkie informacje dotyczące turnieju będą na bieżąco podawane na stronie www.facebook.com/laspoddalinem
 3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 505082178
 4. Organizator zostawia sobie prawo do zmian w regulaminie na skutek powstałych okoliczności nie możliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem turnieju.

VI.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 2. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w niniejszym turnieju) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych z jego dóbr osobistych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu przez Organizatora.
 3. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.laspoddalinem.pl
 4. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w Turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje i wszelkie zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody, na zawodach i w czasie powrotu z zawodów. W związku z tym że Organizator nie wymaga udokumentowania stanu zdrowia uczestników zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie turnieju.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych). Udział zawodników którzy nie ukończyli 18 roku życia jest możliwy pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody opiekunów prawnych. Minimalny wiek dla chcących wziąć udział w turnieju to ukończenie 16 lat.
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej wyłącznej winy innym zawodnikom imprezy.
 9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 10. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia potwierdzone przez nich w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przystąpienie zawodnika do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu uczestnictwa w zawodach.