Komunikat Organizatora nr 1

KOMUNIKAT ORGANIZATORA ROZGRYWEK nr 1 z dn 07.02.2024r

W związku z naruszeniem Regulaminu rozgrywek przez drużynę Zmieszanych, tj. pkt. IV.8. Regulaminu, orzeka się co następuje:

1.Spotkania ligowe drużyny Zmieszanych z zespołami Zaprojektowani, Projekt X, Lidersi, TKKF Uklejna, Drink Team, Amatorzy, zostały zweryfikowane jako: Projekt X – Zmieszani 3:0, Zmieszani – TKKF Uklejna 0:3, DRINK TEAM – Zmieszani 3:0, Zmieszani – Zaprojektowani 0:3, Lidersi – Zmieszani 3:0, Amatorzy – Zmieszani 3:0.

2. Spotkanie Pucharu Ligi pomiędzy drużynami Zmieszani i Buzdygany zostaje zweryfikowane jako 0:3, z wszelkimi dalszymi konsekwencjami, wynikającymi z drabinki pucharowej.

3. Zawodnicy nagrodzeni tytułami MVP w w/w spotkaniach zachowują przyznane wyróżnienia

4. Osobom sędziującym w/w spotkania, mecze te zostają zaliczone jako sędziowane.

Uzasadnienie:

Stwierdzono, że w okresie od 17.11.2024r w składzie drużyny Zmieszani, figurowały i czynnie brały udział w rozgrywkach trzy osoby, które jednocześnie były zgłoszone w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez związki regionalne (tj. Małopolski i Śląski). Stan taki jest niezgodny z zatwierdzonym Regulaminem rozgrywek ligi LAS, a dokładnie z pkt.IV.8 Regulaminu rozgrywek. Punkt ten (jak i cały Regulamin) został zatwierdzony na spotkaniu kapitanów przez rozpoczęciem sezonu, na którym było dwóch przedstawicieli drużyny Zmieszani. Min. w trakcie tego spotkania dyskutowano nad ilością zawodników „ligowych” właśnie, którzy mogą uczestniczyć jednocześnie w rozgrywkach naszej ligi. Przyjęte wówczas rozwiązanie o maksymalnie dwóch takich osobach zgłoszonych do danej drużyny, było swoistym kompromisem, uwzgledniającym zarówno amatorski charakter naszej ligi, ale jednocześnie umożliwiającym osobom z naszego regionu występowanie w obydwu rodzajach rozgrywek jednocześnie. W zgłoszeniu każdej drużyny do uczestnictwa w rozgrywkach ligi LAS, składanym przed rozpoczęciem sezonu, znajomość Regulaminu została potwierdzona własnoręcznym podpisem kapitana, a ponadto każdy z zawodników na swoim indywidualnym zgłoszeniu, również potwierdził jego znajomość własnoręcznym podpisem. Organizator rozgrywek, po otrzymaniu informacji o fakcie gry w nieregulaminowym składzie zespołu Zmieszanych, poinformował o tym w dniu 31.01.2024r kapitana tej drużyny, wraz z informacją o grożących za to konsekwencjach. W dniu 05.02.2024r do Organizatora Ligi wpłynęło wyjaśnienie tej sytuacji, sygnowane podpisem drużyny Zmieszanych. Po zapoznaniu się z tym pismem, Organizator rozgrywek podjął decyzję jak w sentencji. Uważamy, że sytuacja jaka miała miejsce między 17.11.2024r, a 06.02.2024r stanowiła oczywiste naruszenie Regulaminu rozgrywek. Spotkanie każdej drużyny, która przystąpi do spotkania w nieregulaminowym składzie, musi zostać zweryfikowane jako walkower na korzyść przeciwnej drużyny. W tym przypadku jest niestety dla Zmieszanych aż sześć spotkań ligowych rozegranych przez Nich w w/w okresie. Każda inna kara (nazwijmy to pośrednia/kompromisowa), byłaby niekonsekwencją w/w stwierdzenia o konieczności posiadania „regulaminowego” składu w każdym spotkaniu ligowym. Co do decyzji dotyczącej rozgrywek Pucharu Ligi, to tu mając na uwadze pucharowy charakter tych rozgrywek, a co za tym idzie skomplikowaną procedurę „odwracania” zaawansowanej już drabinki pucharowej, zdecydowano się zweryfikować jako przegrane walkowerem ostatnie spotkanie drużyny Zmieszanych rozegrane w tych rozgrywkach z ekipą Buzdyganów. Z racji faktu, iż system wyłaniający zwycięzcę Pucharu Ligi jest w tym sezonie rozgrywany w „systemie brazylijskim”, spowodowało to „przerzucenie” Zmieszanych na „drugą stronę drabinki pucharowej” i dało to tej drużynie możliwość kontynuacji ich gry w dalszej części tych rozgrywek. Jako Organizatorzy rozgrywek oczywiście wierzymy w niecelowość działań drużyny Zmieszanych, jednak mamy obowiązek stać na straży gry zgodnej z zasadami „fair play” i Regulaminem rozgrywek, który obowiązuje w jednakowym stopniu każdego z ok. 150-cio osobowej rzeszy zawodników 14 drużyn zgłoszonych do rozgrywek naszej ligi. Tym bardziej uważamy, że samoistnym i naturalnym ambasadorem gry zgodniej z przepisami, jak i nienagannej moralnie postawy na boisku, powinien być zespół, aktualnie (lub w przeszłości), dzierżący tytuł mistrza ligi LAS.

Organizator Rozgrywek

Zarząd Stowarzyszenia LAS pod Dalinem

Tomasz Czepiel

Robert Stasiak

Jacek Suruło