Informacja o ochronie danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenie „Las pod Dalinem”

 1. Informacje o Stowarzyszeniu „Las pod Dalinem”

1.1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Las pod Dalinem”z siedzibą w Myślenicach przy ulicy Gen. Józefa Wybickiego nr 46, 32 – 400 Myślenice zarejestrowanym w  Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze KRS  0000683663 zwany dalej „Las pod Dalinem”.

Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych  – Zawodników Ligi Amatorskiej Siatkówki pod Dalinem (LAS).

1.2. Stowarzyszenie „Las pod Dalinem” działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.

1.3. Stowarzyszenie „Las pod Dalinem wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Tomasz Czepiel

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

2.1.  Dane, które przetwarzamy dotyczą zawodników  biorących udział w lidze amatorskiej oraz otwartych turniejach organizowanych przez   „Las pod Dalinem” w celu realizacji założeń statusowych Stowarzyszenia.

2.2. Dane te obejmują w szczególności:

– imię i nazwisko osoby (zawodnika),

– zgoda rodzica (jeśli jest wymagana) w przypadku osób niepełnoletnich.

Dane te są udostępniane i podpisane przez Zawodnika na specjalnych zgodach/ deklaracjach udostępnionych na stronie internetowej laspoddalinem.pl oraz  w formie papierowej przekazane osobom upoważnionym.

2.3. Dane z Facebooka. Jeśli Zawodnik będzie korzystał z serwisu społecznościowego Facebook, pozwala wówczas „Las pod Dalinem” mieć   dostęp do swojego  profilu publicznego, daty urodzenia, informacji o bieżącym pobycie i adres e-mail. Część swojego profilu publicznego na Facebooku: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, kategoria wiekowa, informacje na temat płci i innych informacji publicznych zgodnie z ustawieniami.

2.4. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. Aby lepiej ukierunkować działania organizacji oraz potrzeby uczestników „Las pod Dalinem” wykorzystuje informacje do:

 1. a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika na wykorzystanie odpowiednich plików cookie. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna.  W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest zwykle zautomatyzowane. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na naszej stronie internetowej https://laspoddalinem.pl/cookie-policy/

2.5. Stowarzyszenie „Las pod Dalinem” nie zbiera ani w żaden inny sposób nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, w tym informacji o Państwa zdrowiu, wyznaniu religijnym, itp.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. W celu organizacji działań Stowarzyszenia oraz poprawnej realizacji działań statusowych Stowarzyszenia „Las pod Dalinem” podane dane są przetwarzane w celu zrealizowania założeń statusowych oraz podstawowych działań stowarzyszenia związanych z organizacją ligi amatorskiej, organizacją turniejów sportowych, podejmowaniem działań w celu pozyskania finansowania na realizacje działań statusowych.

3.2.  Dane osobowe są pozyskiwane za pomocą zgody w formie pisemnej, która każdy z zawodników podpisywał jako deklaracje członkostwa. Wzór deklaracji członkostwa oraz Deklaracja zgłoszenia do rozgrywek znajdują się na stronie laspoddalinem.pl.

 1. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zawodnicy/ Członkowie  Stowarzyszenia „Las pod Dalinem” ,mogą w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez poinformowanie na adres e-mail redakcja@laspoddalinem.pl

 Jeśli chcą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli wyłączą Państwo przechowywanie plików cookies „Las pod Dalinem”, niektóre części witryny mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz  na  https://laspoddalinem.pl/cookie-policy/

 1. Kto ma dostęp do danych?

5.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Zarząd Stowarzyszenia oraz odpowiednie osoby wyznaczone przez Zarząd w celu realizacji poszczególnych zadań, w tym w szczególności:

– zbieranie drużyn w celu zorganizowania otwartego turnieju,

– organizacje prac ligi

– bieżące nadzorowanie działań ligi

Wszystkie osoby są zobowiązane do zachowania poufności.

5.2. Administrator Stowarzyszenia „Las pod Dalinem” nie zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty.

 1. Jak długo przetwarzamy dane?

6.1. Stowarzyszenie  „Las pod Dalinem” przetwarza dane osobowe w celu wykonania działań statusowych.  Okres przechowywania danych osobowych   jest zachowany na okres  jednego sezonu trwającego od września do sierpnia danego roku (12 miesięcy), każdorazowo w danym sezonie przed rozpoczęciem rozgrywek każdy uczestnik Ligi składa deklaracje na nowy sezon.

6.2. Dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez Stowarzyszenie  „Las pod Dalinem” przez cały czas korzystania z plików cookies, jednocześnie umożliwiając przechowywanie plików cookie w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

6.3. Dalsze przetworzenie danych osobowych poza określonymi terminami można wykonać tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawnych mających zastosowanie do Stowarzyszenie  „Las pod Dalinem”.

 1. Jakie są Państwa prawa?

7.1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Stowarzyszenie  „Las pod Dalinem”  i poprosić o:

 • Informacje dotyczące danych osobowych Stowarzyszenie„Las pod Dalinem”  procesów, celów i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych.  Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w tych zasadach.
 • Dostęp do danych, które dostarczyłeś Stowarzyszenie„Las pod Dalinem,
 • Korektę danych osobowych, jeśli jest niedokładna lub niekompletna.
 • Wyjaśnienie i usunięcie wadliwych stanów(np. blokowanie, korekta, uzupełnienie lub likwidacji danych osobowych),
 • Usunięcie danych osobowych(tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ich ograniczoną przetwarzanie, gdy nie są już potrzebne do tego celu, lub jeśli już „Las pod Dalinem, nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych, w tym, gdzie ich dalsze przetwarzanie nie zgodzić. Spełniając te warunki, „Las pod Dalinem, w całości lub częściowo usunie Twoje dane.
 1. Bezpieczeństwo

8.1. Stowarzyszenie  „Las pod Dalinem” dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności

8.2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem.

8.3 Dane osobowe w formie papierowej przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia w specjalnej szafie zamkniętej, do której dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.