WIELOPOKOLENIOWY TURNIEJ SIATKÓWKI DRUŻYN MIESZANYCH

Bezczynność to rzecz nam obca i choć nie milkną jeszcze echa po ostatnich turniejach, które współorganizowaliśmy w ramach  Memoriału Charytatywnego im. Stacha Cichonia (Lejdis i Zakręcony Turniej losowany), to już zabieramy się do kolejnego projektu i zapraszamy serdecznie na kolejny turniej, tym razem dla „gotowych” drużyn mieszanych.

Jak wiecie wszyscy, przy grze w siatkówkę i całej zabawie z tą dyscypliną związanej, nie istotny jest wiek i płeć. Liczy się chęć wspólnego spędzania czasu i radość z samej gry. Dlatego jeżeli tylko potraficie zebrać garstkę zapaleńców (min. 6 osób a max. 10 w drużynie), to zapraszamy na Halę  widowiskowo-sportową na myślenickim Zarabiu, gdzie odbędzie się kolejny turniej dedykowany dla amatorów i organizowany przez nasze stowarzyszenie LAS pod Dalinem. Tym razem do wspólnej zabawy z siatkówką zapraszamy wraz z Fundacją Orlen Dar Serca, która to współfinansuje to przedsięwzięcie i dzięki której zakupiliśmy min. na potrzeby naszych turniejów dwa numeratory elektroniczne dla sędziów.

W dniu 16.03.2019r miedzy 14.00 a 21.00 12 drużyn mieszanych, składających się przynajmniej z dwóch kobiet i przynajmniej dwóch mężczyzn stale występujących na parkiecie, będzie rywalizowało w rozgrywkach, w których nagrodą będą okolicznościowe koszulki dla najlepszych dwóch zespołów, a także puchary. Limit miejsc ograniczony, zatem kto pierwszy…

Szczegóły dotyczące zapisów i opłaty startowej, a także pozostałe warunki uczestnictwa są dostępne w poniższym Komunikacie Organizacyjnym.

—————————————————————————

Komunikat organizacyjny

WIELOPOKOLENIOWEGO TURNIEJU SIATKÓWKI

AMATORÓW DRUŻYN MIESZANYCH

 „ORLEN CZYNNYM PASJONATOM SIATKÓWKI”

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „LAS pod DALINEM”

II. TERMINY:

 1. 04.03. – 11.03.2019r. Przyjmowanie zgłoszeń
 2. między 13.03. a 14.03.2019r – losowanie grup turniejowych
 3. 16.03.2019r. Turniej

– godz. 13:30 weryfikacja drużyn

– godz. 14:00 rozpoczęcie gier

– ok. godz. 21:00 zakończenie turnieju

III. MIEJSCE:

Hala widowiskowo – sportowa na Zarabiu w Myślenicach ul. Zdrojowa 9

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Do turnieju można zgłosić zespół składający się z zawodników amatorsko grających w siatkówkę (kobiet i mężczyzn). Na boisku w trakcie gry muszą znajdować się cały czas min. 2 kobiety i min. 2 mężczyzn.
 2. Dla byłych zawodników II ligowych lub wyższych klas rozgrywkowych (prowadzonych przez PZPS) obowiązuje – 2-sezonowa karencja (karencja jest liczona od rozpoczęcia kolejnego sezonu w którym zawodnik nie brał już udziału).
 3. W drużynie może być zgłoszonych w sumie maksymalnie dwóch zawodników, którzy aktualnie grają w I i II lidze TKKFu Kraków, a także w ligach organizowanych przez MZPS i inne związki regionalne. W przypadku kobiet zapis ten nie obowiązuje.
 4. Przed przystąpieniem do rozgrywek kapitanowie poszczególnych drużyn muszą złożyć odpowiednio wypełnione i podpisane formularze do organizatora turnieju.
 5. Kolejność dokonanych zgłoszeń drużyn chcących wziąć udział w Turnieju (kwalifikacja do turnieju), będzie ustalana na podstawie terminu dokonania zgłoszenia (sms, mail, fb) zawierającego dowód dokonania wpłaty wpisowego, lub zgłoszenia przy dokonaniu wpłaty gotówkowej u prowadzącej zapisy (Agnieszka Czepiel). Zgłoszenie powinno też zawierać: nazwę drużyny, imię i nazwisko, a także numer kontaktowy kapitana zespołu. Zgłoszenia można przesyłać na:

– redakcja@laspoddalinem.pl

– wiadomość poprzez fb Stowarzyszenia

– SMS 607984524 (Agnieszka Czepiel)

– osobiście (Agnieszka Czepiel)

 1. W związku z tym że Organizator nie wymaga udokumentowania stanu zdrowia uczestników zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie turnieju.
 2. Udział zawodników którzy nie ukończyli 18 roku życia jest możliwy pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody opiekunów prawnych. Minimalny wiek dla chcących wziąć udział w turnieju to 16 lat z założeniem, że w drużynie występuje co najmniej jedna osoba pełnoletnia, która bierze odpowiedzialność za osoby nieletnie w zespole.

V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Wpisowe wynosi 200 zł od zespołu – płatne do 11.03.2019r przelewem na konto Organizatora ( BGŻBNP  05 1600 1462 1830 7036 7000 0001), lub gotówką w momencie zgłaszania drużyny osobiście.
 2. Organizator zapewnia wodę do picia.
 3. Organizator zapewnia piłki do gry i rozgrzewki.
 4. Turniej jest przewidziany dla maksymalnie 12 drużyn. Harmonogram gier w turnieju, oraz zasady rozgrywania meczy, zostaną podane w trakcie przeprowadzania losowania. Jest to ściśle uzależnione od ilości zakwalifikowanych do turnieju drużyn. Mecze rozgrywane będą równolegle na trzech boiskach.
 5. Organizator zostawia sobie prawo do zmian w regulaminie na skutek powstałych okoliczności nie możliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem turnieju.

VI.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy oraz na publiczne podanie i rozpowszechnienie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, w kontekście brania udziału w tej imprezie
 2. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w niniejszym turnieju) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych z jego dóbr osobistych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu przez Organizatora, w tym na potrzeby realizacji tego projektu.
 3. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w Turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej wyłącznej winy innym zawodnikom imprezy.
 9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 10. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia potwierdzone przez nich w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przystąpienie zawodnika do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu uczestnictwa w zawodach.

Attachment