TURNIEJ 16.12.2017

 Komunikat organizacyjny VII OTWARTEGO TURNIEJU STOWARZYSZENIA „LAS POD DALINEM” w piłce siatkowej

     I. ORGANIZATOR:

 1. Stowarzyszenie „LAS pod DALINEM”

  II. TERMINY:

 1. 16 GRUDZIEŃ 2017 r.

– godz. 12:30 weryfikacja drużyn

– godz. 12:45 uroczyste otwarcie turnieju

– godz. 13:00 rozpoczęcie gier

– godz. 20:00 zakończenie turnieju

    III. MIEJSCE:

 1. Hala GOKiS przy SP w Sieprawiu

  IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Zgłoszenie zespołu składającego się z zawodników amatorsko grających w siatkówkę. Na boisku w trakcie gry muszą znajdować się min. 2 kobiety. W przypadku większej ilości kobiet w zespole maksymalna ich ilość nie może być większa od 4.

 2. Dla byłych zawodników II ligowych lub wyższych klas rozgrywkowych obowiązuje – 2-sezonowa karencja (karencja jest liczona od rozpoczęcia kolejnego sezonu w którym zawodnik nie brał już udziału).
 3. Dopuszcza się możliwość gry w zespołach zawodników grających w III Lidze w ilości max. 1 zawodnika w drużynie oraz niepełnoletnich (niepełnoletni tylko powyżej 15 lat za zgodą rodziców).
 4. Przed przystąpieniem do rozgrywek kapitanowie poszczególnych drużyn muszą złożyć odpowiednio wypełnione i podpisane formularze do organizatora turnieju.
 5. W związku z tym że Organizator nie wymaga udokumentowania stanu zdrowia uczestników zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie turnieju.
 6. Harmonogram turnieju zostanie podany przed rozpoczęciem zawodów. Jest on ściśle uzależniony od ilości uczestników. Mecze rozgrywane będą równolegle na trzech boiskach.
 7. Organizator zostawia sobie prawo do zmian w regulaminie na skutek powstałych okoliczności nie możliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem turnieju.

  V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 8. Wpisowe wynosi 150 zł od zespołu.
 9. Zapisy kończymy 07.12.2017r (czwartek!!!) o godz. 23.59 (opłata wpisowego).
 10. Organizator zapewnia wodę do picia.
 11. Organizator zapewnia piłki do gry i rozgrzewki.
 12. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 13. Maksymalna ilość drużyn które będą mogły wziąć udział w turnieju – 16.