SIATKARSKI WEEKEND W MYŚLENICACH – TURNIEJE KOBIET I MĘŻCZYZN

Komunikat organizacyjny

” TURNIEJU KOBIET” oraz ” TURNIEJU MĘŻCZYZN” W PIŁCE SIATKOWEJ DRUŻYN AMATORSKICH

I.ORGANIZATOR:

      Stowarzyszenie „LAS pod DALINEM”

II.TERMINY:

 1. 04.11. -15.11.2019r. Przyjmowanie zgłoszeń
 2. 19.11-21.11.2019r Losowane składów grup turniejowych oraz podanie Harmonogramu gier
 3. 23.11.2019r. Turnieje

    – start 12.00-13.30 (w zależności od ilości zakwalifikowanych do turniejów drużyn)

    – godz. 20.00-21:00 zakończenie turnieju (w zależności od ilości zakwalifikowanych do turniejów drużyn)

III. MIEJSCE:

      Hala widowiskowo – sportowa w Myślenicach (Zarabie)

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Do turnieju można zgłosić zespół składający się z kobiet (w przypadku turnieju Kobiet) i mężczyzn (turniej męski) amatorsko grających w siatkówkę (maksymalna ilość zgłoszonych osób w jednej drużynie to 10).
 2. Dla byłych zawodniczek i zawodników I i II ligowych (PZPS) obowiązuje 2-sezonowa karencja (karencja jest liczona od rozpoczęcia kolejnego sezonu w którym zawodniczka/zawodnik nie brał(a) już udziału).
 3. W drużynie mogą być zgłoszone w sumie maksymalnie dwie/dwóch zawodniczki/zawodników, którzy aktualnie grają w I i II lidze MZPS, itp. (ligi okręgowych związków)
 4. Przed przystąpieniem do rozgrywek kapitanowie poszczególnych drużyn muszą złożyć odpowiednio wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe do Organizatora turnieju (w dniu turnieju)
 5. O kwalifikacji do turniejów będzie decydowała kolejność dokonanych zgłoszeń. Zgłoszenia należy dokonać SMSem, wysyłając w nim:

  -nazwę drużyny,

  -imię i nazwisko kapitana,

  – dopisek: turniej męski/kobiet,

  – skan/zdjęcie potwierdzenia wpłaty wpisowego,

  na numer telefonu 607984524 (Agnieszka Czepiel).

  Uwaga: tylko takie zgłoszenie (spełniające w/w kryteria) jest uznawane jako kompletne i ważne i traktowane jako prawidłowe!

 6. W związku z tym że Organizator nie wymaga udokumentowania stanu zdrowia uczestników zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie turnieju.
 7. Udział zawodników którzy nie ukończyli 18 roku życia jest możliwy pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody opiekunów pranych. Minimalny wiek dla chcących wziąć udział w turnieju to ukończenie 15 lat.

V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Wpisowe wynosi 250zł od zespołu – płatne do 15.11.2019r przelewem na konto Organizatora (Stowarzyszenie LAS pod Dalinem):  BGŻBNP  05 1600 1462 1830 7036 7000 0001
 2. Organizator zapewnia wodę do picia.
 3. Organizator zapewnia piłki do gry i rozgrzewki.
 4. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody/dyplomy/puchary.
 5. Turniej jest przewidziany dla maksymalnie 5 drużyn kobiecych i maksymalnie 8 drużyn męskich.
 6. Harmonogram gier w turnieju, oraz zasady rozgrywania meczy, zostaną podane w trakcie przeprowadzania losowania składów grup. Jest to ściśle uzależnione od ilości zakwalifikowanych do turnieju drużyn. Mecze obydwu turniejów, rozgrywane będą równolegle na trzech boiskach.
 7. Organizator zostawia sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie turnieju, na skutek powstałych okoliczności nie możliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem turnieju.

VI.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 2. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w niniejszym turnieju) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych z jego dóbr osobistych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu przez Organizatora, w celu promocji niniejszych turniejów, a takze działań statutowych Stowarzyszenia LAS pod Dalinem.
 3. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w Turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej wyłącznej winy innym zawodnikom imprezy.
 9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 10. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia potwierdzone przez nich w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przystąpienie zawodnika do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu uczestnictwa w zawodach.

        

 

Attachment

Leave a Comment