MEMORIAŁ IM. STACHA CICHONIA – SIATKÓWKA

Już po raz trzeci zapraszamy do czynnego udziału w siatkarskiej części Memoriału Charytatywnego im. Stacha Cichonia. Po raz kolejny Stowarzyszenie LAS pod Dalinem, po raz kolejny włącza się w jego organizację, wraz z ze Stowarzyszeniem TKKF Uklejna. W tym roku zapraszamy do udziału w III Zakręconym Turnieju Piłki Siatkowej (dla „skojarzonych losowo” drużyn mieszanych),  oraz w III Turnieju piłki siatkowej „Lejdis” (dla drużyn żeńskich).

W tym roku sympatyków siatkówki nie mogło również zabraknąć przy współtworzeniu Memoriału i wraz z biegaczami i piłkarzami, pragniemy po raz kolejny upamiętnić znakomitego myśleniczanina Ś.P. Stanisława Cichonia. W tym roku w trakcie imprez memoriałowych, zbierane będą fundusze na  pomoc Marysi Miąsko.

Do III Turnieju piłki siatkowej „Lejdis” zgłoszenia przyjmujemy od zespołów żeńskich. Panie będą rozgrywały swoje mecze na dwóch/trzech myślenickich halach 22.02.2020r (ilość hal na których będzie rozgrywany turniej jest uzależniona od ilości zgłoszonych drużyn).

Do III Zakręconego Turnieju Piłki Siatkowej przyjmujemy zgłoszenia od pojedynczych osób, które to potem będziemy rozlosowywać do poszczególnych drużyn. Powstałe w ten sposób zespoły, składające się z dwóch kobiet i czterech mężczyzn), będą rywalizowały 29.02.2020r również na dwóch lub trzech myślenickich halach.

Uwaga! Finały obydwu turniejów, zostaną rozegrane w trakcie finałowej imprezy Memoriałowej, tj. 01.03.2020r na Hali Widowiskowo-Sportowej na myślenickim Zarabiu.

Oficjalnie zatem ogłaszamy, że ZAPISY RUSZYŁY!!! Spieszcie się, bo ilość miejsc jest ograniczona!

Poniżej prezentujemy Regulaminy obydwu turniejów. Określone w nim tzw. Wpisowe (kwota 25zł jest oczywiście taką minimalną, a liczymy że nie jedna osoba wspomoże akcję większą kwotą), niech będzie taką naszą cegiełką, dołożoną do zbiórki na rzecz potrzebujących dzieciaków.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • Izabela Gablankowska  tel. 695 738 820
 • Mateusz Sitek tel. 662 035 511

Serdecznie zapraszamy.

—————————————————————————————————————-

Regulamin

„III Zakręconego Turnieju Piłki Siatkowej”

w ramach Memoriału Charytatywnego im. STACHA CICHONIA

I. ORGANIZATOR:

– Stowarzyszenie „LAS pod DALINEM”

– TKKF Uklejna

– Komitet Organizacyjny Memoriału Charytatywnego im. Stacha Cichonia

– Osoby prywatne

II. TERMINY:

1. 24 luty 2020 r – ostateczny termin zgłaszania zawodniczek i zawodników do turnieju

2. 25-27 luty 2020 r – rozlosowanie uczestników przyporządkowujące ich do poszczególnych drużyn i ogłoszenie harmonogramu gier

3. 29 luty 2020 r – turniej (rozgrywki grupowe i pucharowe)

 – godz. 09:00 weryfikacja drużyn i uroczyste otwarcie turnieju

 – godz. 09:30 rozpoczęcie gier

 – godz. 19:00 zakończenie turnieju

4. 1 marzec 2020 r – finał turnieju

 III. MIEJSCE:

Hala sportowa przy SP 3 w Myślenicach (osiedle 1000 – lecia)

Hala sportowa przy ZSTE w Myślenicach

Hala sportowa przy ZSMSG (Zarabie)

Hala Widowiskowo – Sportowa na Zarabiu – finał

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Turniej przewidziany jest dla maksymalnie 6 drużyn, z których każda będzie liczyła 6 zawodników + rezerwowi (udział w turnieju przewidziany jest dla ok. 40 uczestników).Do turnieju zgłaszają się pojedyncze osoby (min. 15 lat), bez względu na ich umiejętności, oraz stopień zaawansowania technicznego w grze w pikę siatkową. Osoby te, zostaną następnie przyporządkowane poprzez losowanie do poszczególnych drużyn
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia przedziału wiekowego, wg. którego będą przyporządkowywani zawodnicy do poszczególnych koszyków, oraz liczby zawodników losowanych z danego koszyka, ze względu na niewiadomą w dniu publikacji niniejszego Regulaminu, ilość i wiek osób, które zgłoszą się do turnieju.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany ilości drużyn biorących udział w turnieju, ze względu na niewiadomą w dniu publikacji regulaminu ilość chętnych, którzy zgłoszą się do turnieju
 4. W związku z tym że Organizator nie wymaga udokumentowania stanu zdrowia uczestników, zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Zaleca się każdemu odbyć konsultację lekarską pod kątem Jego możliwości gry w Piłkę Siatkową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie turnieju.
 5. Osoby poniżej 18 -tego roku życia mogą wziąć udział w turnieju tylko za zgodą opiekunów prawnych, dostarczając Zgodę Opiekuna w dniu turnieju
 6. Harmonogram turnieju i zasady rozgrywania poszczególnych meczy, są ściśle uzależnione od ilości zgłoszonych uczestników, a przez to ilości drużyn, które wezmą udział w turnieju
 7. Zgłoszenia można kierować w formie SMSa : Iza tel. 695 738 820 lub Mateusz tel. 662 035 511 – o kolejności zgłoszeń decyduje data/godzina zgłoszenia dokonanego w w/w sposób.
 8. Zgłoszenie zawodnika do turnieju musi zawierać Imię i Nazwisko zawodniczki/zawodnika, oraz rok urodzenia zgłaszanego (w przypadku mężczyzn). Zgłoszenia są przyjmowane tylko od osób, które ukończyły 15 rok życia.
 9. Uwaga! Podane formy zgłoszenia są jedynymi właściwymi, ze względu na mogącą wystąpić konieczność ustalania kolejności wpływających zgłoszeń!

V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Wpisowe od każdego uczestnika wynosi co najmniej 25 zł i płatne jest w dniu turnieju (zebrana kwota zostanie przeznaczona na cel charytatywny przyświecający Memoriałowi, oraz na pokrycie kosztów organizacji turnieju)
 2. Organizator zapewnia wodę do picia.
 3. Organizator zapewnia piłki do gry i rozgrzewki.
 4. Dla zwycięzców przewidziane są puchary

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz liczby lat.
 2. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w niniejszym Memoriale Charytatywnym im. Stacha Cichonia) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych z jego dóbr osobistych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu przez Organizatora.
 3. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w Turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej wyłącznej winy innym zawodnikom imprezy.
 9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 10. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia potwierdzone przez nich w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przystąpienie zawodnika do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu uczestnictwa w zawodach.

———————————————————————————————————–

Regulamin

III Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet „LEJDIS”

w ramach Memoriału Charytatywnego im. STACHA CICHONIA

I. ORGANIZATOR:

– Stowarzyszenie „LAS pod DALINEM”

– TKKF Uklejna

– Komitet Organizacyjny Memoriału im. Stacha Cichonia

– Osoby prywatne

II. TERMINY:

1. 17 luty 2020 r – ostateczny termin zgłaszania drużyn do turnieju

2. 18-20 luty 2020 r – rozlosowanie grup turniejowych i ogłoszenie harmonogramu gier

3. 22 luty 2020 r – turniej

 – godz. 09:00 weryfikacja drużyn i uroczyste otwarcie turnieju

 – godz. 09:30 rozpoczęcie gier

 – godz. 19:00 zakończenie turnieju

4. 1 marzec 2020 r – finał turnieju

 III. MIEJSCE:

Hala sportowa przy SP 3 w Myślenicach (osiedle 1000 – lecia)

Hala sportowa przy ZSTE w Myślenicach

Hala sportowa przy ZSMSG (Zarabie)

Hala Widowiskowo – Sportowa na Zarabiu – finał

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Do turnieju zgłaszają się zespoły kobiet chętne do gry w piłkę siatkową w terminie podanym przez Organizatora, bez względu na ich umiejętności, oraz stopień zaawansowania technicznego w grze w pikę siatkową.
 2. Wszystkie niepełnoletnie zawodniczki mają obowiązek dostarczyć pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju (tekst oświadczenia na dole strony) do Biura zawodów przed rozpoczęciem rozgrywek.
 3. W związku z tym że Organizator nie wymaga udokumentowania stanu zdrowia uczestników zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców bądź opiekunów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie turnieju.
 4. Harmonogram turnieju i zasady rozgrywania poszczególnych meczy, są ściśle uzależnione od ilości zgłoszonych uczestników, a przez to ilości drużyn, które wezmą udział w turnieju
 5. Zgłoszenia można kierować w formie SMS (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym): Iza tel. 695 738 820 lub Mateusza tel. 662 035 511 – o kolejności zgłoszeń decyduje data/godzina zgłoszenia dokonanego w w/w sposób.
 6. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, ilość zawodniczek w drużynie, imię i nazwisko kapitana .
 7. Uwaga! Podane formy zgłoszenia są jedynymi właściwymi, ze względu na możliwą konieczność ustalania kolejności wpływających zgłoszeń.
 8. Organizator zostawia sobie prawo do zmian w regulaminie na skutek powstałych okoliczności nie możliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem turnieju.

V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Wpisowe od każdego uczestnika wynosi co najmniej 25zł i płatne jest w dniu turnieju (zebrana kwota przeznaczona jest na cel charytatywny przyświecający Memoriałowi, oraz na pokrycie kosztów organizacji turnieju)
 2. Organizator zapewnia wodę do picia
 3. Organizator zapewnia piłki do gry i rozgrzewki.
 4. Dla zwycięzców przewidziane są puchary

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU TURNIEJU

 1. Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 2. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w niniejszym Memoriale Charytatywnym im. Stacha Cichonia) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych z jego dóbr osobistych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu przez Organizatora.
 3. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w Turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej wyłącznej winy innym zawodnikom imprezy.
 9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 10. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia potwierdzone przez nich w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przystąpienie zawodnika do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu uczestnictwa w zawodach.

——————————————————————————————–

ZGODA NA UDZIAŁ W TURNIEJU WYRAŻONA PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Ja, niżej podpisana/y

 ……………………………………………………………………………. /imię i nazwisko rodzica/opiekuna/

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………….. /imię i nazwisko dziecka/

w turnieju siatkówki w ramach MEMORIAŁU CHARYTATYWNEGO IM. STACHA CICHONIA organizowanym w dniu ……………………………2020r

Jednocześnie oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne uniemożliwiające lub utrudniające udział mojego dziecka w tych zawodach.

Wyrażam też zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w celach informacyjnych i promocyjnych MEMORIAŁU CHARYTATYWNEGO IM. STACHA CICHONIA.

 

Myślenice, dnia ……………………………………                             …………………………………………………………

                                   /podpis rodzica/opiekuna/

Leave a Comment