LETNIE GRAND PRIX W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ – NIEDZIELA

W każdą niedzielę wakacji, zapraszamy pary mieszane do uczestniczenia w turniejach z cyklu Grand Prix w siatkówce plażowej.

REGULAMIN

cyklu turniejów mikstów w siatkówce plażowej

 1. Organizatorem Grand Prix jest Stowarzyszenie LAS pod Dalinem
 2. Miejscem rozgrywania zawodów są boiska do siatkówki plażowej zlokalizowane na Zarabiu w Myślenicach
 3. Organizowany cykl turniejów Grand Prix odbywać się będzie w każdą niedziele w formie pojedynczych turniejów rozgrywanych w terminie od 30.06.2019r do 01.09.2019r – maksymalnie 8 turniejów. Planowane są następujące terminy i oznaczenia
 • 30.06.2018 – turniej I cyklu Grand prix
 • 07.07.2019 – turniej II cyklu Grand Prix
 • 14.07.2019 – turniej III cyklu Grand Prix
 • 21.07.2019 – turniej IV cyklu Grand Prix
 • 04.08.2019 – turniej V cyklu Grand Prix
 • 11.08.2019 – turniej VI cyklu Grand Prix
 • 18.08.2019 – turniej VII cyklu Grand Prix
 • 25,08.2019 – turniej VIII cyklu Grand Prix
 • 01.09.2019 – turniej IX cyklu Grand Prix

Start turniejów każdorazowo przewidziany jest o godzinie 10.00. Od godziny 9.30 do 9.45 prowadzone będą zapisy przy stoliku sędziowskim przy boiskach do siatkówki plażowej, a także przygotowywanie boisk do gier (przez uczestników!)

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby rozgrywanych turniejów w w/w okresie z powodu zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych. O odwołaniu pojedynczego turnieju poinformujemy w momencie podjęcia takiej decyzji na fb LASu.
 2. Grand Prix skierowany jest do drużyn (par) mieszanych (damsko-męskich).
 3. Każdorazowo w pojedynczym turnieju, może wziąć udział maksymalnie 16 par – decyduje kolejność zgłoszeń
 4. Każdy pojedynczy turniej cyklu Grand Prix będzie rozgrywany systemem brazylijskim, a sposób jego rozgrywania uzależniony będzie od ilości uczestniczących par na podstawie diagramów systemu podwójnej eliminacji.
 5. Wpisowe dla zawodników biorących udział w turniejach wynosi 5 zł od osoby za dany pojedynczy turniej cyklu (10zł od pary) – płatne w dniu turnieju
 6. Organizator zastrzega sobie prawo podniesienia kwoty wpisowego w uzasadnionych przypadkach, związanych choćby z koniecznością przygotowania boisk do gier
 7. W każdym pojedynczym turnieju cyklu Grad Prix może wziąć udział dowolnie zestawiona drużyna z zastrzeżeniem, że musi to być kobieta i mężczyzna (w każdym turnieju zestawienie par może być inne).
 8. Do turnieju przyjmowane są zgłoszenia od par (nie od pojedynczych osób).
 9. W turnieju wezmą udział jako drużyna (jedna z dwóch opcji w zależności od rodzaju turnieju):
 10. a) zgłoszone pary (kobieta i mężczyzna)
 11. b) pary (kobieta i mężczyzna) zestawione przez Organizatora na drodze losowania, ze zgłoszonych par (losowanie zestawiające pary odbędzie się w dniu turnieju)
 12. Każdy z uczestników (zawodnik/zawodniczka z danej pary) za udział w poszczególnym turnieju cyklu Grand Prix otrzymuje liczbę punktów będącą wypadkową zajętego miejsca w danym turnieju przez daną drużynę (parę)
 13. Punkty przyznawane będą dla każdego z zawodników danej drużyny indywidualnie (taka sama ilość punktów dla zawodnika i zawodniczki danej pary) wg punktacji w pkt.20.
 14. Klasyfikacja cyklu turniejów Grand Prix mikstów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice będzie prowadzona indywidualnie dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika cyklu, a o wyższej lokacie w klasyfikacji będzie decydowała wyższa liczba punktów zdobyta przez danego zawodnika w poszczególnych turniejach całego cyklu
 15. Zwycięzcą cyklu Grand Prix zostaje zawodnik i zawodniczka, którzy uzyskają największą liczbę punktów będącą sumą punktów zebranych w poszczególnych turniejach cyklu Grand Prix na jego zakończenie.
 16. Do punktacji cyklu Grad Prix liczone będą wyniki danego zawodnika/zawodniczki uzyskane w wymaganej liczbie rozegranych turniejów w cyklu Grand Prix branej do punktacji (1 punktowane z 1 rozegranego, 2 punktowane z 2 rozegranych, 2 punktowane z 3 rozegranych, 3 punktowane z 4 rozegranych, 4 punktowane z 5 rozegranych, 4 punktowane z 6 rozegranych, 5 punktowanych z 7 rozegranych, 6 punktowanych z 8 rozegranych), 6 punktowanych z 9 rozegranych) z zastrzeżeniem, że do klasyfikacji końcowej prowadzonej dla poszczególnych zawodników, brane będą pod uwagę turnieje z najlepszą zdobyczą punktową danego uczestnika z wszystkich rozegranych przez niego turniejach cyklu Grand Prix, wg zasady jw.
 17. Każdy z zawodników może wziąć udział w dowolnej ilości pojedynczych turniejów cyklu Grand Prix
 18. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez kilku zawodników, o kolejności w klasyfikacji cyklu będzie decydowało:

– liczba punktów uzyskana przez danego zawodnika (wg. zasady z pkt.17 Regulaminu)

– wyższe miejsca (liczba) zajęte przez danego zawodnika w pojedynczych turniejach cyklu

– większa liczba turniejów w których dany zawodnik zdobywał punkty

 1. Punktacja poszczególnych turniejów będzie prowadzona w oparciu o zajęte miejsce przez daną drużynę (podana liczba punktów przysługuje każdemu zawodnikowi z drużyny z osobna)

– miejsce 1 – 100 pkt.

– miejsce 2 – 85 pkt.

– miejsce 3 – 70 pkt.

click – miejsce 4 – 60 pkt.

– miejsce 5,6 – 45 pkt.

– miejsce 7,8 – 30 pkt.

– miejsce 9-12 – 20 pkt.

– miejsce 13-16 – 10 pkt.

– brak uczestnictwa w turnieju 0 pkt.

 1. W poszczególnych turniejach cyklu Grand Prix (II, III, IV itd.) stosuje się zasadę rozstawienia na pozycjach R1, R2, R3 i R4 w diagramie systemu brazylijskiego, przyjmując metodę najwyższej sumy punktów zawodnika i zawodniczki zgłoszonej do turnieju pary. I tak para o najwyższej ilości punktów otrzymuje rozstawienie R1, druga w kolejności R2, trzecia R3, czwarta R4, pozostałe pary zostaną dolosowane przed turniejem. W przypadku takiej samej ilości punktów kilku par, o rozstawieniu decydowało będzie losowanie na odpowiednie miejsce diagramu. Zasada ta nie dotyczy pierwszego turnieju z cyklu, gdzie nie będzie prowadzone rozstawienie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji odnośnie zasad rozgrywania poszczególnych turniejów cyklu Grand Prix (2 sety do 21 + taj break do 15 punktów; 2 sety do 15 + taj break do 15). Informacja o sposobie rozgrywania poszczególnych turniejów zostanie podana przed rozpoczęciem gier (uwarunkowania czasowe, pogodowe, etc.).
 3. Za zwycięstwo w każdym turnieju przyznawane będą dyplomy dla drużyn z miejsc 1-4.
 4. Za zwycięstwo w cyklu Grand Prix przyznane zostaną nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników turniejów w cyklu i zaleca konsultacje lekarską poszczególnych osób w celu weryfikacji możliwości uczestnictwa w danej rywalizacji sportowej.
 6. Każdy uczestnik biorący udział w turniejach oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie ze statutową działalnością Stowarzyszenia LAS pod Dalinem, w tym na publikację zdjęć i filmów z jego wizerunkiem na oficjalnej stronie i facebook’u Stowarzyszenia LAS pod Dalinem.
 7. Osobą odpowiedzialna za prowadzenie rozgrywek cyklu Grand Prix jest delegowany przez Stowarzyszenie LAS pod Dalinem Filip Różycki
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie

Leave a Comment