ANEKS NR 2 DO REGULAMINU ROZGRYWEK LIGI LAS

ANEKS NR 2

z dnia 22.10.2019r

W dniu 28.10.2019r wchodzą w życie następujące zmiany w Regulaminie rozgrywek ligi LAS.

Punkt IV.4 otrzymuje brzmienie:

  1. Składy drużyn zgłoszone do rozgrywek nie mogą być większe niż 15 osób i mniejsze niż 9 osób, z tym że w zgłoszonym do rozgrywek składzie każdej z drużyn, muszą być przynajmniej trzy kobiety i trzech mężczyzn. W trakcie trwania rozgrywek składy drużyn również nie mogą przekraczać 15 osób.

Punkt IV.13 otrzymuje brzmienie:

  1. a) Każdy zawodnik może raz w trakcie trwania sezonu przejść z jednej drużyny do innej, w dowolnym jego czasie trwania, z zachowaniem min. zasady wymienionej w pkt. IV.12 niniejszego Regulaminu, oraz zasady, że jeżeli zawodnik dołączył do nowej drużyny, a w swojej dotychczasowej już rozegrał mecz z danej kolejki, to w nowej drużynie nie może wystąpić w meczu tej samej kolejki i wcześniejszych (przypadki meczy przełożonych), niezależnie kiedy by to spotkanie było rozgrywane. Ostateczny termin zmiany drużyny to 17.04.2020r.           b) Każdy zawodnik ma prawo zrezygnować z gry w danej drużynie (w dowolnym momencie trwania sezonu), jednakże w przypadku rezygnacji gry w danym zespole, pozostaje On nadal w składzie tego zespołu (jako zgłoszony do gry w tym zespole), do momentu przejścia do innej drużyny, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Leave a Comment