Aneks do Regulaminu rozgrywek nr 1 z dnia 02.10.2019r

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK

z dnia 02.10.2019r

W punkcie VIII Regulaminu rozgrywek, wchodzą w życie zapisy:

VIII.

6. Od Decyzji Organizatora rozgrywek, w kwestii zapisów Regulaminu, wprowadzonych Aneksami zmian do Regulaminu, lub  decyzji dotyczących innych rozstrzygnięć w sprawach Ligi LAS oraz Pucharu Ligi,  drużynom ligowym przysługuje złożenie (przez kapitana drużyny) odwołania do trzech dni od dnia ukazania się decyzji na stronie www.laspoddalinem.pl

7. Decyzje Organizatora będące odpowiedzią na złożone odwołania, są ostateczne i nie podlegają Odwołaniu.

Aneks wchodzi w życie z dniem 02.10.2019r

Leave a Comment