19.08.2019r RUSZAJĄ ZAPISY DO ROZGRYWEK LIGOWYCH W SEZONIE 2019/2020!

Już niebawem, bo 19.08.2019r ruszają zapisy do rozgrywek ligowych w sezonie 2018/2019!

Poniżej kilka szczegółów (tych najważniejszych), które należy spełnić, aby móc zgłosić drużynę, wraz z zapisami w tej kwestii, zamieszczonymi w Regulaminie rozgrywek ligowych.

Kapitan zgłaszanej drużyny dostarcza Organizatorowi rozgrywek:

–  listę zgłoszeniową drużyny,

click – imienne deklaracje poszczególnych zawodników wpisanych na listę zgłoszeniową,

potwierdzenie wpłaty za zgłoszonych zawodników, lub dokonuje wpłaty gotówkowej za zgłaszanych zawodników, w momencie zgłaszania drużyny.

click here Zgłoszenia przyjmuje Agnieszka Czepiel tel. 607984524

WAŻNE: Zgłoszenie drużyny można uznać za dokonane prawidłowo w momencie, gdy do Organizatora rozgrywek wpłyną: karty zgłoszeniowe poszczególnych zawodników, lista zgłoszeniowa całej drużyny, oraz zostanie opłacone wpisowe (gotówka lub wpłata na konto) za zawodników widniejących na liście zgłoszeniowej. Telefonicznie można dokonać tylko rezerwacji miejsca na liście. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 05.09.2019r.

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY FORMULARZ

source link ZGŁOSZENIE ZAWODNIKA FORMULARZ

Ponadto:

  1. Wpisowe wynosi 50 zł od zgłoszonej osoby
  2. Minimalna ilość zawodników zgłoszonych do rozgrywek to 9 osób, w tym minimum trzy kobiety i trzech mężczyzn.
  3. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek ligowych, powinni spełniać wymagania zawarte w poniższym wyciągu z Regulaminu rozgrywek

go REGULAMIN (wyciąg)

IV. UCZESTNICTWO

-Każdy zespół musi składać się z zawodników spełniających zapisy niniejszego Regulaminu, zgłoszonych do Organizatora Rozgrywek na stosownych formularzach i przez niego dopuszczonych do gry w lidze.

-Organizator dopuszcza możliwość wpisania do składu i gry w drużynie ligowej co najwyżej jednej kobiety, która aktualnie jest zawodniczką grającą w zespole ligi seniorek prowadzonej pod auspicjami MZPSu (lub inny regionalny związek),. W innych wypadkach wyklucza się udział w Lidze zawodników, którzy posiadają aktualną licencję regionalnych związków piłki siatkowej lub PZPSu.

-W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy w momencie rozpoczęcia swojego udziału w rozgrywkach ukończyli 18 lat.

-Składy drużyn zgłoszonych do rozgrywek nie mogą być większe niż 15 osób i mniejsze niż 9 osób.

-Dla zawodniczek i zawodników lig prowadzonych przez PZPS, obowiązuje 2-sezonowa karencja (karencja jest liczona od rozpoczęcia kolejnego sezonu, w którym dane osoby nie brały już udziału w rozgrywkach w/w lig).

-Dla byłych zawodniczek i zawodników lig prowadzonych przez MZPS (lub inny regionalny związek), obowiązuje karencja na udział w rozgrywkach ligi LAS pod Dalinem obejmująca sezon, w którym rozpoczęli oni udział w rozgrywkach ligowych wspomnianej ligi (zawodnik zgłoszony do rozgrywek pod auspicjami PZPSu lub związków regionalnych w danym sezonie, nie może uczestniczyć w rozgrywkach Ligii LAS pod DALINEM w tym samym sezonie), – wyjątek stanowi możliwość wpisania do składu jednej zawodniczki grającej w lidze prowadzonej przez MZPS (lub inny regionalny związek),

-W trakcie rozgrywania zawodów na boisku w składzie zespołu muszą znajdować się cały czas przynajmniej dwie kobiety oraz przynajmniej dwóch mężczyzn.

– Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na publikowanie na oficjalnej stronie internetowej Ligi i serwisach z nią powiązanych (dotyczy to też albumu internetowego PICASSA) oraz lokalnej prasie i lokalnej TV:

  • swojego imienia i nazwiska
  • zdjęć i filmów z rozgrywek ligowych oraz wszystkich imprez organizowanych przez organizatorów Ligi
  • Ochrona danych osobowych zawodników i zawodniczek, jest prowadzona zgodnie z zasadami RODO zamieszczonymi na stronie Ligi.

-Uczestnictwo w lidze jest dobrowolne, a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.

-Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy ligi przed przystąpieniem do rozgrywek zasięgnęli konsultacji lekarskiej.

Więcej informacji można uzyskać pod podanym wyżej numerem telefonu, lub pisząc na nasz adres mailowy.

Attachment

Leave a Comment